Scandinet

Backup i molnet

backupSpara en aktuell kopia av er data i molnet med vår programvara för onlinebackup.

Vi hjälper er att konfigurera er backup så att ni alltid har en aktuell kopia av er data hos oss, vi synchroniserar backupen så att den speglar era senaste ändringar. Vi konfigurerar den även för versionshantering så att ni kan backa varje dag 14 dagar bakåt i tiden, samt ytterligare en backup 1 månad och ytterligare en 3 månader tillbaka i tiden exempelvis.

Med denna backuplösning kan ni känna er trygga oavsett vad som händer med era lokala datorer och servrar. Det mesta kan man få tillbaka på försäkringen men data går ju tyvärr inte att ersätta via några försäkringar, låt detta bli er försäkring, tänk efter före.

Kontakta oss för mer info