Scandinet

CateringCare, ett beställningssystem för måltider

cateringcare2Sedan drygt ett år tillbaka har Scandinet, på uppdrag, utvecklat och driftat Catering Care. Ett webbaserat beställningssystem  för måltider till äldreomsorgen. Syftet med Catering Care är att minska tiderna för administration, öka tillgängligheten samt öka tydlighet och säkerhet för lagda beställningar.

Catering Care är webbaserat och användare ges tillgång till systemet genom inloggning med användarnamn och lösenord. Användare ges olika rättigheter med tillgång till olika funktioner i systemet.

Beställningar utförs av t.ex. hemtjänstpersonal i en matris över kunder tillhörande en hemtjänstenhet. Beställningar kan också genomföras av kunden själv eller av anhöriga till kunden.

Efter genomförda beställningar får köket dagligen detaljerade produktionsrapporter, måltidsetiketter och utkörningslistor för utskrift. Systemet skapar även underlag för fakturering eller skapar färdiga fakturor för utskick.

Catering Care minskar kostnader genom ett effektivare beställningsförfarande, minskat svinn genom felbeställningar samt genom effektivare faktureringsrutiner. Systemet är mycket användarvänligt och intuitivt och har en mycket låg driftsättningskostnad. Läs mer om CateringCare på hemsidan nedan.

www.cateringcare.se