Scandinet

Molntjänster

molnVilka vinster kan man göra med molntjänster?

Många bolag lagrar i dag data på egna servrar. De drar ström, kräver personal och drar kostnader. Med molntjänster betalar man endast för den mängd data och de resurser som används. Om många företag samarbetar och använder samma plattform sparar man tillsammans in många fläktar och kylrum vilket blir en vinst både för miljön och den enskilda energi- och it-kostnaden för respektive företag.

Den som delar servrar med andra får vanligen även dataservice 24 timmar om dygnet vilket kan jämföras med oförutsedda kostnader dyr ob-bemanning kan medföra.

Vi på Scandinet hjälper företag att analysera behov och de möjligheter som finns för företeget att flytta sin IT miljö helt eller delvis till molnet.

VPS – Virtual Private Server 

Vi har under flera år hjälpt företag att byta ut sina lokalt installerade servrar med tillhörande brandväggar, UPS, kylrum och backupsystem till Virtuella servrar som delar på dessa resurser med andra företag i vår serverhall. Detta innebär vanligen stora besparingar för företag samtidigt som de tillför både högre tillgänglighet och säkerhet till sin IT miljö.

Läs mer om VPS här.