Scandinet

Tjänster och produkter

tjansterDeticated server
Kontakta oss och beskriv ert behov så tar vi fram ett förslag på serverlösning till er.

Shared hosting
Vanligaste sättet att publicera företagets hemsida på Internet är att placera den på en server som delas av andra hemsidor. På det sättet så kan flera dela på serverresurser och på serverkostnaden. Vi erbjuder hosting på Linux och Windows servrar. Vi ger tillgång till Mysql server och MS SQL databasserver. Kontakta oss så sköter vi allt det praktiska och konfigurarar er lösning enligt era önskemål och behov.

Cloud VPS
Öka tillgängligheten, säkerheten och sänk ditt företags kostnader genom att flytta upp företagets nätverk till molnet.
VPS står för den engelska termen “virtual private server” vilket betyder egen virtuell server. Detta är ingen egen fysisk server, utan däremot en egen virtuell server vilket innebär att en fysisk server eller som i vårt fall ett kluster av servrar delas upp i virtuella segment där varje segment i serverklustret fungerar som en helt egen server.
Läs mer om molntjänster här
Läs mer om våra VPS server tjänster här 

IT support
Vi tecknar supportavtal med företag och fungerar som IT Support för både ledning och anställda. Vi ger både strategisk rådgivning och löpande användarsupport samt installationer och felsökning. Vi fungerar som det mindre och medelstora företagets egen IT avdelning. Vi kan på ett enkelt sätt koppla upp oss mot er dator på distans med Team viewer och ge er support utan dröjsmål.

CMS lösningar
Joomla, Dupral och WordPress är exempel på open source cms system som används över hela världen av tusentals användare. De utvecklas och testas konstant och det finns mängder av funktioner och mallar att använda sig av. Eftersom de är Open Source lösningar medför de inga licenskostnader. Vi erbjuder er hosting och hjälper er att anpassa mallar layout och funktioner för dessa lösningar.

E-post lösningar
Vi erbjuder hosted exchange lösningar samt mailhosting på vår Merak mailserver.  Kontakta oss och beskriv ert behov så tar vi fram den lösning som passar er bäst.

Domännamn
Undrar du om ett domännamn är ledigt? Vill du registrera ett namn eller vill du ha hjälp med att flytta ett domännamn till våra servrar? Är du orolig att ditt domännamn ska löpa ut på grund av att du missar en faktura? Är du kund hos oss så sätter vi domännamnet på bevakning i våra system och betalning sker automatiskt i god tid innan förfallodatum, du faktureras sedan i efterhand.

Utveckling – Programmering
Vi programmerar webb och databasapplikationer på beställning. Kontakta oss och berätta vad ni vill göra så får ni en prisindikation av oss. Vi utvecklar främst i Windows miljö med ASP, ASP.NET och MS SQL.

Utveckling – Webdesign och grafisk formgivning för webben.
Vi formger både hemsidor och andra webbapplikationer där vi både bildsätter och utformar grafiken med färg och form i sin helhet. Vi tar även på oss att anpassa befintliga mallar i exempelvis WordPress och andra CMS system så att de passar företaget i färg, form och layout. Kontakta oss om ni vill se lite referenser.

SEO tjänster
Vi hjälper er att göra er hemsida synligare på Internet. Det är ett långsiktigt arbete där många faktorer inverkar på hur synlig hemsidan är i sökmotorer. Vi anlayserar er webbplats och ger er sedan en handlingsplan. Det kan handla om teknisk anpassning av hemsidan, hur texterna är utformade, hur länkarna till hemsidans olika sidor är skrivna och mycket annat. Kontakta oss så berättar vi mer. Vi gör en gratis grundanalys av er hemsida om ni önskar det.

Backup i molnet
Spara en aktuell kopia av er data i molnet med vår programvara för onlinebackup. Vi hjälper er att konfigurera er backup så att ni alltid har en aktuell kopia av er data hos oss, vi synchroniserar backupen så att den speglar era senaste ändringar. Vi konfigurerar den även för versionshantering så att ni kan backa varje dag 14 dagar bakåt i tiden, samt ytterligare en backup 1 månad och ytterligare en 3 månader tillbaka i tiden. Denna backuplösning gör att ni kan känna er trygga oavsett vad som händer med era lokala datorer och servrar. Det mesta kan man få tillbaka på försäkringen men data går ju tyvärr inte att ersätta via några försäkringar, låt detta bli er försäkring, tänk efter före.

Speciallösningar
Scandinet är involverad i utveckling i olika projekt. Vi utvecklar CateringCare, ett beställningssystem för måltider på uppdrag. Flipmaker är ett internt projekt för publicering av dokument online som flashpublikationer. Läs mer om dessa projekt nedan.

Läs mer om CateringCare
Läs mer om Flipmaker