Scandinet

Trygg hosting hos Scandinet

f1190331rfTillgänglighet
Samarbete med bla SongNetworks garanterar vi en säker tillgång till Internet. Vi erbjuder en trippelredundant uppkopplingmot Internet och garanterar en upptid på 99.9%. Nätleverantörer är Song Networks, IP Only och Net At Once.

Övervakning
Vår datacentral i Karlskrona övervakas dygnet runt, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året. Vi låter inget lämnas åt slumpen. Automatiska övervakningssystem ser till att omedelbart informera oss om problem skulle ske i vår utrustning. Eventuella fel åtgärdas omedelbart av teknisk personal som alltid finns i beredskap.
All trafik övervakas av en avancerad Deep Packet Inspection-lösning, vilken medger oss full insyn på all trafik som skickas in och ut från vårt nätverk. Vi kan här även snabbt upptäcka och blockera säkerhetshot (tex DOS, SQL injection etc) innan de når vår infrastruktur och våra brandväggar. Det som de flesta andra webbhostingföretag har problem att upptäcka och blockera hittar vi oftast på några minuter.

Redundans
Vi kan erbjuda redundans på stora hostinglösningar ner till enskilda webbservrar. Uppstår
problem i en del tar en annan del över. Detta sker manuellt eller automatiskt, dels beroende på vilken del det gäller samt del beroende på vilken tjänst ni som kund har köpt.

Kontrollcenter
Personal övervakar hela tiden våra servrar. Övervakning sker både automatiskt och manuellt. Skulle ett problem uppstå meddelas vakthavande tekniker omedelbart via e-post, telefon eller SMS. Resurser sätts omedelbart in för att lösa problemet.

UPS
All utrustning i vår datacentral är kopplad till UPS, vilket innebär att servrar och nätverksutrustning får en jämn ström utan strömspikar som skadar datautrustning samt ger en tillförlitlig strömförsörjning vid strömavbrott.

Dieselaggregat
För att inte påverkas av strömavbrott och kunna leverera stabil kraft till all hårdvara krävs det UPS och dieselaggregat. Vid eventuella strömproblem startas automatiskt dieselaggregat och levereras ström. UPS-utrustning tar hand om strömspikar och sköter den initiala strömförsörjningen vid strömproblem.

Kyla
Datacentrat kyls av flera kylaggregat. Aggregaten sörjer för en konstant temperatur på 21 grader C, en optimal arbetstemperatur för servrar. Anläggningen är redundant, om det blir fel på någon del av kylsystemet så påverkar detta inte kylningen i rummet.

Backup
Vi erbjuder en mängd olika backuplösningar idag för att kunna ge kunder den lösning som just de vill ha. Vi erbjuder normalt full backup varje natt. Backup tas företrädesvis nattetid, men om andra önskemål finnes så är det inga problem att tillgodose dessa. Vi erbjuder även olika grader av lagring av backupdata; allt från att spara i 2 dagar lokalt till att lagra data i flera år i säkert bankfack eller hos vaktbolag.

Internetkapacitet
Datacentralen är kopplad till Internet genom Song Networks, IP Only och Net At Once. Om det blir problem med någon av linorna, så tar de andra över trafiken för denna på mindre än en sekund tack vare routingprotokollet BGP4. Vår totala, inköpta kapacitet är idag drygt 1Gbps.
Våra nätleverantörer har egna fysiska nät i hela Europa vilket ger din server en unik
tillgänglighet från hela världen. Vi har ingen begränsning på bandbredd från våra
nätleverantörer. Våra lokala nät levererar en hastighet på 100 Mbps (full duplex) eller 1Gbps, beroende på hur den önskade lösningen ser ut.

Utrustning
Vi använder bara erkända leverantörer av server- och nätverksutrustning som t.ex IBM, HP, Lucent och Cisco för att du som kund skall känna dig trygg och säker när du hyr
serverutrustning av oss. Vi har alltid de vanligaste reservdelarna i lager för att snabbt kunna byta delar som inte fungerar som önskat.

Fysisk övervakning
Datacentralen ligger i ett bankvalv, vilket innebär ett skalskydd och fysisk säkerhet som ger en perfekt hostingmiljö. Datacentralen är säkrad med ståldörrar. Datacentralen är endast tillgängligt för behörig personal och alla passager loggas i ett passersystem. Larm går direkt till både larmföretag och till ansvarig jourpersonal.

Miljövänliga lösningar
Sedan början av 2008 är merparten av den el som vi köper in genererad av vindkraftverk. Sedan mitten av 2008 är även en stor del av vår kyla producerad av en så kallad frikyl-anlägning. Detta innebär att man på ett energieffektivt sätt utnyttjar utetemperaturen för att kyla ner serverhallarna.

Support
Support som ingår i ett webbhotells åtaganden är kostnadsfria under dagtid mellan klockan 08:00-17:00. Övrig tid kan support nås via e-post.