Scandinet

VPS – Flytta företagets nätverk till molnet

vpsVPS står för den engelska termen “virtual private server” vilket betyder egen virtuell server. En egen virtuell server innebär att en fysisk server eller som i vårt fall ett kluster av servrar delas upp i virtuella segment där varje segment i serverklustret fungerar som en helt egen virtuell server.

Sin VPS ansluter man vanligen till över Internet med en lokalt installerad programvara i windows som heter fjärrskrivbord eller ”terminal server client”. Detta program ligger för- installerat i windows datorer. Man kan även välja att ansluta till sin server via andra alternativa programvaror som man kan installera om man önskar det. Det går även att ansluta till sin server från olika mobila enheter om man så önskar, som ipad, iphone och liknande. Denna typ av tjänst med access över Internet är ett exempel på vad man brukar benämna med samlingsnamnet ”molntjänster”.

När man ansluter till servern genereras ett virtuellt skrivbord på den lokala dator skärmen. Det enda som förs över mellan serven och den lokala användaren är ett gränssnitt mot filer och programvaror på servern. All data ligger i säkert förvar på servern i ”molnet” och påverkas inte oavsett vad som händer lokalt med användarens lokala dator. Blir det en lokal datakrasch, inbrott, brand eller annat så kan användaren känna sig trygg med att det värdefullaste, nämligen företagets data är helt intakt och opåverkad.

Lokala skrivare genereras på VPS servern som så kallade sessionsskrivare automatiskt. Utskrifter funkar på samma sätt som om användaren skriver ut direkt från sin lokala dator. Filer som behöver föras mellan den lokala miljön och servern skickas smidigt antingen genom att man kopierar och klistrar in alternativt att man för över filer via en så kallad nätverksmapp.

Kort sammanfattning över fördelar med VPS

Tillgänglighet
Man kan ansluta till sin server från mobila enheter och datorer hemma och på andra ställen. Det enda man behöver är internetåtkomst.

Säkerhet
All användardata ligger i säkert förvar med daglig backup i molnet och påverkas inte av vad som händer i den lokala miljön. Ex datakrasch, inbrott eller brand.

Sänk dina kostnader
Om ett företag ska uppnå motsvarande nivå på ett eget lokalt installerat nätverk med lokala servrar så är kostnaden för en VPS lösning bara en bråkdel av vad en helt företagsegen lösning skulle kosta. I denna molntjänst så ingår lösningar för backup, brandvägg, ups, kylning, utrymme, löpande underhåll av servern m.m.

Läs mer om molntjänster här

Kontakta oss så berättar vi mer